Good and Evil

20091018-post

Some of you may know that many of the teachings that I offer you through this site come from a soul very dear to me. He was a man of great spiritual proportions (and as I write this, I hear him laughing that he was grand on the physical scale too!). He offered classes to those who were willing to make the effort to work on themselves. I attended one of these classes, and spent some time with him outside of the church meeting room, but mostly, my communion with him has been on an intuitive level. In any case, I have an email here, printed out in front of me, written by him to his students on what I can imagine was a beautiful evening on the 22nd of July 2002. One of his students had asked him to explain good and evil – why it exists and what the concepts are meant to teach us. I will copy below what he wrote, but before I do, I remind you to…

Treat these words as various dishes laid out on a buffet table. Pick and choose what looks and tastes good to you. It is for you to decide what food agrees with your digestive system. None of this is for your acceptance or rejection. None of us get brownie points for what we believe to be true; only for what we apply.

Dear family,

There is no good or evil except man’s mind makes it so. Meditation will help one overcome the dual expression of good, or evil. All is God!! If one believes this, then how can we believe in such a thing as evil? If we accept the concept of evil, then it must be of God also. My! What a paradox! For me, all there is, is God. The light that dwells in the center of every cell of our being is God. If one believes this to be true, then how can evil exist in anything? Light is all there is. Darkness can’t overcome Light. Light will always dispel darkness.

Why do we have such a need to live in the dual concept? Yes, we have many things that express in a dual nature, but they are an expression of God. Man is an expression of God walking on the face of the earth. Now, if one believes this to be true, then how can there be another expression of energy?

We must devotedly and passionately repeat this mantra to ourselves:

I am love and an expression of God walking on the face of the earth!
I am God, living with all that is my expression for the purpose of removing the need to express anything other than spirit in my life!

We should be repeating this several times a day, EVERY day. I know! Many of you are thinking, “How can I find time to memorize all that, and remember to say it every day?” Well, do it the same way you remember to take a breath. You plant the thought into your subconscious mind until it becomes another habit. Remember 21 days. We need to do what is necessary. You have been given all the tools needed, and you provide the God Power. Look for it, as it is burried deep within, and every day you put it off, it only goes deeper into your being. I know every one of you are capable of finding that power. You only need to want it bad enough. Do you?????

And so with that, let us meditate:

One Comment

 1. Alex says:

  “Im bardziej będziesz starał się zmienić, tym gorzej będzie ci to wychodziło.

  Czy znaczy to, że pochwalam pewną dozę bierności?

  Tak, im większy stawiasz opór, tym większą nadajesz moc temu, czemu się opierasz.
  Takie jest, jak sądzę, znaczenie słów Jezusa:

  “Lecz jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu drugi.”

  To ty dajesz moc demonom, które zwalczasz.

  Brzmi to bardzo po wschodniemu. Jeśli jednak popłyniesz razem z wrogiem, pokonasz go.

  Jak walczyć ze złem?

  Nie poprzez zmaganie się z nim, ale poprzez zrozumienie.
  Zło zniknie, jeśli tylko zostanie zrozumiane.

  Jak walczyć z ciemnością?

  Nie przy pomocy pięści.
  Nie można przegonić ciemności z pokoju za pomocą szczotki, trzeba włączyć światło.

  Im usilniej walczysz z ciemnością, tym bardziej staje się ona dla ciebie realna, tym bardziej wyczerpiesz samego siebie.

  Jeśli jednak włączysz światło świadomości, ciemność się rozprasza.

  Załóżmy, że ten skrawek papieru jest czekiem na bilion dolarów.

  “Och, muszę go odrzucić, muszę, zgodnie z Ewangelią muszę się go wyrzec, jeśli pragnę życia wiekuistego. ”

  Czy zamierzasz zastąpić jedną chciwość inną?
  Chciwość dóbr materialnych – chciwością duchową?

  Poprzednio miałeś “ego” ziemskie, a teraz zyskałeś “ego” duchowe i pomimo wszystko jest to “ego” – subtelniejsze i takie, z którym znacznie trudniej walczyć.

  Kiedy czegoś się wyrzekasz, związujesz się z tym.
  Jeśli jednak zamiast aktu wyrzeczenia przyjrzysz się temu uważnie i powiesz:

  “No tak, to nie jest czek na bilion dolarów, ale kawałek papieru”, to nie ma już z czym się zmagać, nie ma czego się wyrzekać.”

  A. de Mello

Leave a Reply